Ustanovení pro celý závod

Pořadatelé

TJ Sportcentrum Jičín

Datum

16. - 18. 8. 2013

Centrum závodu

Obec Brada (cca 5 km od Jičína), GPS: 50°28'04.54"N, 15°19'49.45"E

Prezentace

Pátek – v centru E1: 14:30 – 15:00

Sobota – v centru E2: 8:00 – 9:00

Sobota – v centru E3: 13:00 – 14:00

Program závodu

Datum

Trať

Start 00

Měřítko mapy

16. 8.

krátká

16:00

DH21 1 : 10 000

Ostatní 1: 7 500

17. 8.

lesní sprint

10:00

1 : 5 000

17. 8.

městský sprint

15:00

1 : 5 000

18. 8.

zkrácená

10:00

DH21 1 : 10 000

Ostatní 1: 7 500

 

Vypsané kategorie

DH10, DH10F, DH12, DH14, DH16, DH18, DH20, DH21A, DH21B, DH35, DH40, DH45, DH55, DH60, DH65, H70, H75

Z důvodu malého počtu závodníků došlo ke sloučení katageorií H21B a H21C do kategorie H21B.

Vzdálenosti

centrum závodu – centrum E1 8 km

centrum závodu – centrum E2 0 m

centrum závodu – centrum E3 6 km

centrum závodu – centrum E4 0 m

Mapy

závodníci obdrží 1 minutu před startem v posledním koridoru, kde budou k dispozici vodovzdorné

obaly k jejich zabalení.

Popisy kontrol

Ve formě piktogramů k samoobslužnému odběru v centru etap. Pro první etapu budou popisy bílé

barvy, pro druhou barvy žluté,

pro třetí barvy červené a pro čtvrtou modré barvy.

Způsob ražení

SportIdent, jeden čip nesmí být v závodě použit vícekrát. Závodník je na startu povinen ve

startovních koridorech provést vymazán í čipu a kontrolu vymazání čipu. V případě poruchy

jednotky SI na kontrolách je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi

do vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním ražením je povinen předat ke kontrole.

Na pozdější protesty nebude brán zřetel. Závodník je povinen vyčíst si po doběhu neprodleně

svůj čip, a to i v případě, že závod nedokončí.

Tratě P a T

Tratě P a T se startují na startovací krabičku. Závodníci mohou startovat do startovního času 90.

DH10F a HDR

Tratě DH10F a HDR budou značené oranžovými fáborky. Závodníci tratě HDR startují libovolně

do startovního času 90 na startovací krabičku.

Výsledky

Výsledky jednotlivých etap budou vyvěšovány průběžně v centru etap.

Vyhlášení

Celkově za všechny etapy v neděli co nejdříve, jak to bude možné. Vyhlašují se první tři v každé

kategorii, kteří obdrží diplom a upomínkové ceny.

Přepokládaný čas 12:00, bude upřesněno rozhlasem.

Dětský koutek

V průběhu každé etapy bude možnost využití dětského koutku.

Ubytování

Pořadatelé zajišťují ubytování v kempu na louce na Bradech u Jičína. K dispozici oddělené sprchy,

káď na mytí rukou a zubů:-). K dispozici bude i mobilní WC TOI TOI.

Kemp bude otevřen od pátku 13:00 hodin. Prosíme, dodržujte parkování a stanování dle plánku

níže. Ke stanům není možno zajet auty. Parking a kemp se nachází hned vedle sebe.

Prosíme, dodržujte odjezd z kempu (Brad) dle plánku. Na Brada vede úzká silnice, při větším počtu

setkání aut proti sobě jedoucích hrozí zablokování místní komunikace. Příjezdové a odjezdové cesty budou značeny.

Oddíly obdrží na prezentaci potvrzení o zaplacení kempu, na základě kterého je vedoucí kempu Martin Hendy pustí do kempu.

Cena za parkovné je 50 Kč a platí pro celý závod. Vybírat se bude při příjezdu na první etapu.

Stravování

V penzionu Brada (v blízkosti kempu) budou pro Vás připraveny hotovky, klobásy, párky, pivo, limo, nealko.

V sobotu a v neděli i něco k snídani z tradičního jičínského sortimentu.

Na stránkách závodu naleznete mapku s vyznačenými hospodami a restaurecemi v Jičíně.

Protesty

Písemně s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.

Jury

Ivana Mrázková DKP

Petr Losman PHK

Miroslav Kovář SCP

Předpis

Závodí se dle platných Pravidel OB. Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí.

Funkcionáři

Ředitel závodu: Petr Špicar

E1 Hlavní rozhodčí: Petr Žaloudek, R3 Stavitel tratí: Martin Henych

E2 Hlavní rozhodčí: Jan Mrázek, R2 Stavitel tratí: Petr Žaloudek

E3 Hlavní rozhodčí: Ondřej Kazda, R3 Stavitel tratí: Jan Mrázek

E4 Hlavní rozhodčí: Ivana Bochenková, R3 Stavitel tratí: Jan Beneš


 

Upozornění

Závod probíhá v CHKO Český ráj. Z důvodu nařízení CHKO platí přísný zákaz používání bot s hřeby.

Na startu bude kontrolováno!

 


Ustanovení pro etapy

1. etapa

Datum pátek, 16. 8. 2013

Centrum rekreační zařízení Pařez (50°28'39.940"N, 15°16'13.539"E)

Start 00 = 16:00

cesta na start značena modrobílými fáborky

Vzdálenosti

kemp – centrum: 8 km

parkoviště – centrum: 0 m

centrum – start: 1 400 m

cíl – centrum: 0 m

Časový limit 90 minut

Mapa Pařez, pro kategorie DH21 1: 10 000, E=5m, pro ostatní kategorie měřítko 1: 7 500,

ekvidistance 5m, mapoval Roman Horký na jaře 2011, revize léto 2013 Martin Henych

Zvláštní mapové značky

zelené kolečko – význačný strom

zelený křížek – vývrat

černý křížek – trigonometrický bod

hnědý křížek – plošinka

černé kolečko – malá oplocenka

Terén: mírně zvlněný, v severní části kopcovitý, dobře průběžný, s řadou pískovcových útvarů

Zakázané prostory:

Závodníci se mohou pohybovat pouze v centru závodu. Okolní lesní prostory jsou zakázaným

prostorem.

V těsné blízkosti startu probíhá dětský tabor, do kterého je přísný zákaz vstupu. V mapě je tento

prostor označen příslušnou

značkou (značka č.709 nepřístupná oblast).

Popisy kontrol samoobslužně k vyzvednutí v centru etapy, piktogramy barvy bílé

Povinné úseky:

1) startovní čára – začátek orientace (označen lampiónem), 20 m

2) z kontroly č. 42 přes silnici

2) z kontroly č. 44 na kontrolu č. 45 (průběh centrem), 130 m

3) sběrná kontrola – cíl, 80 m

WC možné využít WC místního zařízení a rovněž I suché WC

Mytí teplé sprchy

Občerstvení v cíli šťáva, voda, k dispozici jídlo a pití v místním kiosku

Upozornění

Všichni závodníci přebíhají silnici 3. třídy povinným úsekem z kontroly č. 42, dbejte zvýšené opatrnosti. Průběh bude hlídán pořadateli.

Kategorie D21A, H20, H21A, H21B, H35 a T přebíhají silnici 3. třídy ještě dvakrát (bez povinného úseku). Dbejte opět zvýšené opatrnosti.

U většiny kategorií dochází k častému křížení tratí a velké blízkosti kontrol (včetně čísel kontrol).

Ukázka níže. Dbejte na správné pořadí kontrol!


Gundersen o hodnotné ceny:

Povinný úsek mezi kontrolami č. 44 a č. 45 (průběh shromaždištěm) je vyhlášen jako Gundersen.

Toho se mohou zúčastnit závodníci všech věkových kategorií, kteří absolvují povinný úsek

(nemusejí dokončit závod) a to bez předchozího přihlašování. Stačí se v pátek cca ve 21:00 (bude

upřesněno rozhlasem) dostavit k prostoru výsledků v kempu a přinést si kromě vyčtených mezičasů

nápoj pro druhou část Gundersena (mladší 18ti let - 0,5 l Kofoly, starší 18ti let - 0,5 l piva).

Nejrychlejší na průběhu startuje první a ostatní za ním v handicapu dle vteřinové ztráty. Kdo

dopije první je vítěz.

 

2. etapa

Datum sobota, 17. 8. 2013

Centrum Obec Brada (cca 5 km od Jičína), GPS: 50°28'04.54"N, 15°19'49.45"E

Start 00 = 10:00

cesta na start značena modrobílými fáborky

Vzdálenosti

kemp – centrum: 0 m

parkoviště – centrum: 0 m

centrum – start: 500 m

cíl – centrum: 500 m (není na stejném místě jako start, cesta je však do značné miry totožná)

Délky tratí 15-20 minut

Časový limit 45 minut

Mapa Přivýšina, měřítko 1 : 5 000, ekvidistance 5 m, mapový klíč ISSOM, mapoval Roman Horký

na jaře 2011, revize Tomáš Hanzl léto 2013

Povinné úseky

1) startovní čára – začátek orientace (označen lampiónem), 20 m

2) sběrná kontrola – cíl, 40m

Terén kopcovitý, dobře průběžný, s řadou pískovcových skalek a kamenů

WC mobilní toalety TOI TOI

Mytí oddělené studené sprchy, lavory

Občerstvení pivo, limo, teplé a studené pokrmy a něco sladkého k nakousnutí

Zakázané prostory

Veškeré lesní porosty v okolí vyznačené trasy na start.

Zvláštní mapové značky

zelené kolečko – význačný strom

zelený křížek – vývrat

hnědý křížek - plošinka

černý trojúhelník – skupina kamenů

 

3. etapa

Datum sobota 17.8.2013, odpoledne

Centrum fotbalové hřiště u lesoparku Čeřovka v Jičíně, 50°26'38.747"N, 15°21'44.560"E

Start 00 = 15:00

Vzdálenosti

kemp – parkoviště: 5km

parkoviště – centrum: 500-800m

centrum – start 1: 100m

centrum – start 2: 900m

cíl – centrum: 800m

Start

Start 1: kategorie D20, D21A, D21B, D35, H16, H18, H20, H21A, H21B, H35, H40,

H45, H50, H55, T

Start 2: kategorie H10F, D10F, HDR, D10, D12, D14, D16, D18, D40, D45, D50, D55, D60,

D65, H10, H12, H14, H60, H65, H70, H75, P

Start 1 je v blízkosti shromaždiště, cesta je označena pouze šipkou.

Cesta na start 2 je vyznačena modrobílými fáborky. Cesta kříží silnici II. třídy, použijte přechod

pro chodce a dbejte zvýšené opatrnosti. (blíže viz plánek)

Délky tratí pro všechny kategorie cca 15 minut

Časový limit 45 minut pro všechny kategorie

Mapa Sídliště, měřítko 1:5 000, ekvidistance 2m, stav červenec 2013, mapový klíč ISSOM,

mapoval Tomáš Hanzl

Cíl Cesta z cíle kříží silnici II. třídy – dbejte zvýšené opatrnosti.

Povinné úseky

1) startovní čára – začátek orientace (označen lampiónem), cca 20m

2) kategorie startující ze startu 1 přebíhají silnici II. třídy po hlídaném přechodu, který je těsně

za kontrolou 36 - závodníci mohou tuto silnici

překonat pouze na tomto místě, jinak budou diskvalifikováni, cca 40m

3) sběrná kontrola – cíl

Terén rovinatý a dobře průběžný, městská zástavba, travnaté i asfaltové plochy, některé kategorie

také čistý a kopcovitý les

Doporučená obuv

lehká atletická obuv s hladnou podrážkou nebo krosovým vzorkem, zákaz běhu v botách

s hřeby – bude kontrolováno!

WC mobilní WC

Mytí lavory s vodou

Občerstvení tradiční rumcajsův stánek

Zakázané prostory

Závodníci se mohou pohybovat pouze v centru, po cestách z parkoviště, na start a z cíle.

Ostatní plochy jsou prostor závodu, pro závodníky sem platí zákaz vstupu. Dodržujte fair-play a

nevstupujte především do lesa a vilové zástavby v okolí centra a do prostor sídliště. Zakázanými

prostory jsou rovněž jsou obě fotbalová hřiště v městském areálu (v mapě vyšrafováno)

Zvláštní mapové značky

černé kolečko – vybavení dětského hřiště

černý křížek – lavička, ocelová konstrukce

Upozornění

Závod probíhá v klidných částech města, ale doprava není nijak omezená, dbejte zvýšené

opatrnosti. U většiny kategorií se tratě hodně kříží, dávejte si pozor na správné pořadí kontrol.

Prosíme závodníky, aby se chovali ohleduplně k ostatním sportovcům při průběhu

sportovním areálem v závěrečné části závodu.

Ve sportovním areále platí přísný zákaz vstupu na obě fotbalová hřiště a atletickou dráhu.

 

4. etapa

Datum neděle, 18. 8. 2013

Centrum Obec Brada (cca 5 km od Jičína), GPS: 50°28'04.54"N, 15°19'49.45"E

Start 00 = 10:00

cesta na start značena modrobílými fáborky

Vzdálenosti kemp – centrum: 0m

parkoviště – centrum: 0 m

centrum – start: 200 m

cíl – centrum: 0 m

Časový limit 120 minut

Mapa Brada, pro kategorie DH21 1: 10 000, E=5m, pro ostatní kategorie měřítko 1: 7 500, E=5m,

mapoval Roman Horký na jaře 2011,

revize léto 2013 Tomáš Hanzl

Terén kopcovitý, většinou dobře průběžný, s řadou pískovcových útvarů a různorodým vegetačním porostem

WC mobilní toalety TOI TOI

Mytí studené sprchy, lavory

Občerstvení pivo, limo, teplé a studené pokrmy a něco sladkého k nakousnutí

Zakázané prostory Závodníci se mohou pohybovat pouze v centru závodu. Okolní lesní prostory

jsou zakázaným prostorem.

Zvláštní mapové značky

zelené kolečko – význačný strom

zelený křížek – vývrat

hnědý křížek – plošinka


 

Všem závodníkům přejeme úspěšný a příjemně strávený víkend v lesích Českého ráje.

Pořadatelé ze Sportcentra Jičín


 

Doprovodné akce

O – labyrint

Kdy v průběhu první etapy

Systém závodu Jedná se o téměr klasický lampion. Závodníci absolvují trať jako při klasickém závodě, akorát probíhají labyrintem. Budou připraveny 2 varianty trati. Závodník s nejlepším součtem časů získává oficiální tričko závodu.

Systém ražení elektronický Sportident

Kros

Po doběhnutí druhé etapy si zaběhněte kros. Běží se na křížek a zpět. Délka 300m, převýšení 60m. Průběh krásným napalmem. Vyhlášeni budou první tři, kteří si mohou vybrat buď pivenku nebo tričko závodu :-)

Rumcajsovy promile – Mistrovstsví GALAXIE!!

Kdy po skončení třetí etapy, cca v 19:00

Kde v kempu na Bradech

Systém závodu tříčlenné pivní štafety bez rozdílu věku či pohlaví, jedna kategorie, ženy, dámy či slečny pijou třetinku piva. Přihlášky na prezentaci s vkladem 100 Kč za štafetu. Ukončení přihlášek v sobotu v 16:30. Výklad závodu proběhne před startem prvních úseků.

Odměna několik pivek pro každého účastníka, první tři štafety obdrží pivenky, kdo porazí Btčko vyhrává basu /když to Btčko diskne, tak se to nepočítá/ :-)

Podmínka závodu se mohou zúšastnit starší 18-ti let. Ti, kteří vypadají na málo, se prokáží při přihlašování průkazem totožnosti (občanka, pas)

Poraž Zhalyho

Tento vložený “závod” se bohužel neuskuteční. Z důvodu konání fotbalového zápasu jsme nebyli připuštěni na atletickou dráhu.


 

ke stažení pokyny.pdf (4,2 MB)